به نام خدا 

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد. 

*****************************************

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. 

*****************************************

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

*****************************************

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.

****************************************

بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

****************************************

اى مردم در خوبى‏ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت‏ها شتاب نمایید و کار نیکى را که در انجامش شتاب نکرده‏اید، به حساب نیاورید.

***************************************

سلام کردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام کننده و یکى از آنِ جواب دهنده است.

***************************************

چیزى به زبانتان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

***************************************

فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسین ( ع ) و یاران باوفای ایشان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم ... عزاداری هاتون مقبول درگاه حق و التماس دعا