به نام خدا 

 

انصاف این است که به احترام تلاشهای مجاهدانه این مرد و همکارانش در احقاق حقوق ملت ایران تمام قد بلند شویم همان طور که تاریخ هم با ما همراهی خواهد نمود ... خسته نباشی دلاور ... خدا قوت قهرمان