به نام خدا 

 

این کلیپ شاد ، زیبا و احساسی رو که دیدم حالم حسابی دگرگون شد و تا ساعتها تحت تاثیر بودم ، پیشنهاد  می کنم شما هم ببینید : 

 

کلیپ شاد و احساسی " شب عروسی "