به نام خدا

 

دهم تیر امسال ، اولین تولد بی عموی عزیز و مهربانم که چهاردهم خردادماه امسال از این دنیای فانی به سوی خالقش و برادرانش پر کشید و برای همیشه جاودانی شد ! روحت شاد و یادت همیشه گرامی باد عمورضای عزیزم !