به نام خدا

 

تقویم سال 1395 منتشر شد :

 

لحظه تحویل سال  : ساعت 8 و 0 دقیقه و 12 ثانیه  صبح یکشنبه اول فروردین  1395

روز مادر : چهارشنبه 11 فروردین

سیزده بدر : جمعه !

روز پدر : پنجشنبه 2 اردیبهشت

اول ماه رمضان : سه شنبه 18 خرداد

عید فطر : چهارشنبه 16 تیر

عید غدیر : سه شنبه 30 شهریور

اول محرم : دوشنبه 12 مهر

عاشورا : چهارشنبه 21 مهر

اربعین : یکشنبه 30 آبان

29 اسفند : بازهم روز مادر !! 

 

تقویم کامل 1395