به نام خدا 

 

جان هرکسی که دوست دارید اگه جایی عیددیدنی رفتین و خواستین واسه کلاس گذاشتن هر چیزی بهتون تعارف کردند بردارید اما نخورین خواهشا فقط به خوراکی های بسته ای اکتفا کنین !! و هر چیز بازی برداشتین حتماً میل بفرمایید ! 

چون بعضی چیزها مثل شیرینی ، دراژه و  بعضی کاکائوها باز و خارج از بسته بندی هستند و اگه برای کلاس گذاشتن بردارین و نخورین بعد از رفتن شما صاحبخانه مجبوره اونها رو دوباره از پیش دستی شما به ظرف اصلی برگردونه ! اونم دستمالی شده ! و این نهایت بی کلاسی طرف رو می رسونه !