به نام خدا

 

در سال 1392 نتیجه تحقیقی در مجله دیابت و لیپید ایران منتشر شده که طی اون به 16 نفر از خانم های دیابتی که قند خون بالاتر از حد نرمال داشتند آب آلبالو برای مدت 6 هفته تجویز شد و پس از اتمام مطالعه برخی شاخص های مرتبط با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مثل فشار خون ، قند خون ، چربی خون مجدداً اندازه گیری شدند که کاهش معنی داری در مقایسه با شروع مطالعه داشتند .

محققان این کاهش معنی دار را به برخی مواد شیمیایی موجود در آب آلبالو مثل آنتوسیانین ها نسبت می دهند ، استفاده از یک فنجان آب آلبالو دو بار در روز در بیماران دیابتی می تونه با کاهش برخی عوامل خطر مثل قند خون ، چربی خون و فشار خون خطر ابتلا به بیماری های عروقی و قلبی رو کاهش بده و توصیه می شه .