به نام خدا 

 

پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه 1387 

 

سلام به تو ای عزیزترین عزیزانم ، سلامی  چو سفیدی مرجان های دریا و  به گرمی سیب سرخ خورشید و به روشنی مهتاب در شبانگاه.... به تویی که مرا دوست می داری و من تورا شاید نمی شناسم ولی چون تو مرا دوست می داری من هم تو را دوست می دارم . 

 مایلم تورا خانمی ، خانمم ، عزیزم و هر چه  که تورا بیشتر به سر شوق می آورد   و بدان وسیله  شعله عشق تورا  از برای من افزون تر می گرداند  بنامم ، مهم نیست که نامت چیست و کنیه ات از برای کیست  ، مهم این است که شیفته و شیدای مایی و heart beat   تو ( یعنی ضربان  قلبت !   )  از برای من می تپد و فزونی می یابد ،  پس همین مارا بس است و بقول حضرت پویا ! دلم را با یک دنیا عشق تقدیم تو می کنم که تقدیم تو باد !!  

عشق من ! از برای چه درنگ کرده ای ؟ چرا عشقت را به من عرضه نمی داری تا عشقم را به تو تقدیم بدارم ؟ من بی صبرانه منتظر ابراز عشق تو هستم تا من هم چو دیگر پسرکان این دیار عشق ورزی را احساس کنم .  

  ولی با من مهرورزی مکن ! زیرا رئیس جمهور خلاق و مهرورز !! ما سه سالی می شود که با هفتاد و اندی جمعیت این دیار  مشغول مهرورزی !!  است  که ثمره آن را هم دیده ایم !  چنان  از سر همان مهرورزی ! پول نفتی بر سر سفره ما آورد که ای کاش نمی آورد !  راستی سر سفره شما آمد ؟ اکنون همه ما ملت  ایران کل یوم ( می دانی که حضرت قلعه نوئی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال  کُلهم را کُل یوم تلفظ می فرمود !! ) تحت همان مهرورزی ها هستیم!!! جان هر کسی دوست داری با من بسان احمدی نژاد مهرورزی مکن ! که از زیستن در کره خاکی پشیمان می گردم !! 

 ای عزیز ! هوای فرنگ و ترک خاک پاک میهن  که بر سر مداری ؟ زیرا که من در میهن اسلامی بسیار  راحت هستم . مرا با حضرت سارکوزی کاری نیست که اینک بعد از به ریاست جمهوری فرانسه رسیدن با معشوقه اش سیسیلیا  سرگرم عشق بازی ست !  و تاب دیدن خانم هیلاری را نیز ندارم که اکنون که کاندیدای  ریاست جمهوری حزب دموکرات سرزمین کفر و استکبار و باقی چیزها !! شده است شوهرش را که مثلا هشت سال رئیس جمهور همان خراب شده ! بوده به فلان هم حساب نمی کند! کجا برویم از اینجا بهتر ؟

ما در جایی می زییم که دخترکانش بسی عقده و  ادا و اطفار مدرنیزم  دارند ! قیمت برنجش در عرض چند ساعت  به ناگه فزونی می یابد و قیمت آپارتمانی هم که سنه گذشته خریدیم هنوز به یک سال نرسیده  دو برابر می شود !!!!! کجا برویم از اینجا بهتر که اینچنین در سایه همان دولت و رئیس جمهور مهرورز و  خلاق!!  که می خواست  با نرخ تورم دورقمی سود بانکی را تک رقمی کند !! که خداروشکر امسال هم نتوانست ولی  در نهایت بازهم  حرفش را به کرسی نشاند و کم کرد  هر چند بانک مرکزی ابلاغش نمی کند  !  تا در آینده قیمت خانه مان بیشتر فزونی یابد ! اینچنین ترقی ها و جهش های شگفت  و خلق الساعه رخ می دهد  ؟!! 

  در ثانی جد مادری ما معروف به میرزافتاح خان که کاتب دربار شاهان قاجار نیز همی بوده است همراه آن تاجداران به حد کافی و بجای کل یوم بچه ها و نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و ندیده ها به مسافرت های فرنگ رفته است و درباره  پر و پاچه خانم های فرنگی هم طبق مکتوبات خویش !  سخن بسیار رانده است  پس دیگر من بیایم چکار ؟!!!  

 در ثالث زمانی که من با تو هستم یعنی آدم شده ام ! یعنی زمانی که دست در دست تو یا حتی بی تو  در خیابان و بیابان قدم می زنم سرم پایین است و دیگر مرا با دخترکان و زنان صنمی نیست و چشم ضعیف خود را بی جهت استهلاک نمی دهم ! پس از برای فرنگ انگیزه ای دگر نیست !!!!! اگر هوای فرنگ داری عشق مرا از سر بران .  

عزیزم ! هوا رو به گرمی است و احتمالا برادران و خواهران نیروی انتظامی با دور تازه ای از طرح امنیت اجتماعی در خدمت تو و هم جنسان تو خواهند بود !! زمستان گذشته را چه کردی؟ آیا چکمه پوشیدی تا در خیابان به تو گیر دهند و خِرَت را دو دستی بچسبند و بر وَن  مجانی سوارت کنند  ؟!! حضرت معین!می  فرماید مخور غم گذشته  گذشته ها گذشته ! از برای تابستان و گرما چه اندیشه ای برسر داری ؟ آیا می خواهی بدون جوراب در انظار تردد کنی ؟ آیا مانتویت را سانت کرده ای تا ببینی در حد نصاب است یا که خیر ؟!! زیرا که این امور را نه من می پسندم نه  آن برادران و خواهران گشت ارشاد !!! پس اگر مرا دوست همی داری مراعات بفرما  تا آسوده دست در دست هم در نهایت عشق  در جلوی چشم همین برادران و خواهران ! تردد بنماییم !! و  از گرمای عشقمان آنها را بسوزانیم .  

محبوب من ! من از تو عشق  ورزی می خواهم ... من از تو عاطفه می خواهم ... تمام وجودت برای من عاطفه باشد مرا بس است ... که این روزها سخت دلتنگ و بی قرار و خواهان عاطفه ام  اما هر چه می گردم و می جویم خبری از عاطفه نیست و شاید هیچگاه خداوند عاطفه را برمن پیشکش نکند ، در این زمانه جفاکار و دنیای ماشینی  چه عنایتی بالاتر از عاطفه به انسان از جانب خداوند متعال سراغ داری ؟   

 عزیزکم !! دلت اتول می خواهد ؟ می دانی که در این کشور به کسی بی جهت معافی از اجباری نمی دهند ! من هم از برای ضعیفی دیدگانم معافی گرفتم و رهایی یافتم ولی در عوض به همین علت سنه گذشته با آنکه هشتاد تومان وجه رایج   را دور ریختم و در کلاسهای اتول رانی ! شرکت نمودم نتوانستم تصدیق بگیرم ، اگر عشق این را داری که در جاده چالوس یا هر جای دیگر همسرت سوار ماشین شخصی براند و تو در کنارش عشقولانه لذت ببری و بعد از هر پیچ چیز تازه ای ببینی ! و همه  زندگی را در همین می بینی از من بگذر که از برای احترام به قانون و جان خودم و تو و دیگران نمی توانم این خواسته ات را تامین کنم .... ولی اگر یکبار دیگر متولد شوم قول می دهم دیگر از این جنایت ها مرتکب نشوم !!  و هرگز به چشمانم اجازه ضعیف شدن ندهم !! تا بلکه تو هم خشنود شوی و به من پاسخی بس شایسته و مناسب بدهی و مونس همیشگی من شوی که مرا چون تو مونس روح و جان است نیاز .  

عشق من ! خودت دوست داری اتولی داشته باشی و برانی ؟ خب داشته باش و بران ! چه مانعی است ؟!! مدرنیزم است دیگر !! زمانی که دیگران می رانند چرا  محبوب من نراند ؟! بران و لذت ببر و لذتت را با من و عشقمان تقسیم کن که بسی مایه خرسندی وجود ملوکانه ماست!! اگر چراغ سبزی  نیز دریافت نمودی تا چراغ سبز است عبور نما که هر چراغ سبزی همیشه سبز نخواهد ماند و زرد و قرمز خواهد شد ، من بیم آن دارم که بزودی این چراغ سبز زرد کامل گردد و تو عشق من قبل از تقاطع باشی و نتوانی عبور کنی و در پشت خط ایست متوقف شوی ،  پس تا چراغ سبز است شتاب کن .   

 عزیزم ! آیا عشقت به من را با مادر ، عمه ، خاله ، دختر عمه ، داماد دختر عمه ، جاری دخترعمو،   نوه دختر دایی پسر عمه ، خوار و بار فروش سر گذر خودتان و سر گذر  کل یوم عمه و دایی ها ! در میان گذاشته ای  و از نامبردگان فوق  اجازه  گرفته ای ؟ با لاک پشت هایت چطور ؟ ماهی های توی آکواریوم ؟ گنجشگ های حیاط عمه جان و عمو جان در جریان هستند که می خواهی دست به چه جرم نابخشودنی بزنی ؟!!  از مادرت سوال کرده ای که باید رنگ چشمان عشقت به چه رنگ باشد و چه رنگی مصوب گشته است ؟!!! بگو اگر سبز و آبی و قهوه ای می خواهد بروم و Contact lens بگذارم!!! آفرین بر تو که به توصیه شیخ سخن  حضرت شهرام کِی !! عمل می کنی که در یکی از آهنگها و آلبوم های قدیمی  اینچنین فرموده است : " عمو و عمه و خاله و دایی و  اهل محل ببیند  وقتی که گفتند آره تازه شروع کاره !!! " مرا ببخش که علیه مرادت سخن می گویم اما  این مردک خیر سرش در لس آنجلس  نفس می کشد ولی به اندازه یک دختر هجده ساله شاغلام تپه ایران !  نیز هنوز  موج مدرنیزم  به تنش اصابت ننموده !! باید بگوییم چاکران ما در دیار کفر و استکبار پدرش را درآوردند !!

 عشق من ، من تورا برای خودت دوست  داشته و دارم و تو نیز مرا برای خاطر خودم پس اگر مرا دوست داری در راه عشقمان ثابت قدم باش ...  بساز و بسوز چو شمع .   ای عزیز  ! اگر تمایل داری که همسرت باریک و قلمی باشد دور مرا همان  قلمی بس قرمز بکش ! آخرین باری که خودمان را وزن کردیم نزدیک به 85 کیلو بودیم ! که از برای قدی به بلندای 173 سانتی متر اضافه وزن محسوب می گردد و باید ده پانزده کیلویی لاغر شویم تا خواسته است تامین گردد که ابداً امکانش مهیا نیست !!ما از مردان لاغر خوشمان نمی آید و دیر نیست که بدهیم گردن همه شان را بزنند !! برای همین دست به هیبت مان نمی زنیم که نمی زنیم تا هر آن ما را دیدی از ما حساب ببری ! شکممان فعلا کمی تا قسمتی چند میلی متری  در آفساید به سر می برد که سعی در درآوردنش داریم اما لامصب هر چه زور می زنیم  درنمی آید که نمی آید !! اگر معنی آفساید را نمی دانی دوشنبه شب ها یا همین امشب  سری به کانال سه و برنامه نود بزن تا عادل فردوسی پور و رفقای کارشناسش !  تو را روشن بنمایند که آفساید آن هم از نوع میلی متری یعنی چه !!!  

 خانمم !! اگر می خواهی همچنان به تو خانمم و خانمی و عزیزم بگویم باید قول دهی مرا اذیت نکنی و سر به سرم نگذاری و  حدودت را حفظ نمایی و مقابل من بسان عقلا و دانایان کل سخن مگویی که اگر اینچنین شود تورا به سرنوشت کوزت گرفتار خواهم کرد !! البته مشهور خواهی شد زیرا فیلم سازان داخلی و خارجی برای بازی درنقش کوزت در بینوایان 2  !!! به دنبال تو خواهند آمد و هردویمان پولدار می شویم !! حتی می توانی به بازی در نقش سارا کروزهم بیاندیشی!! ببین کدامشان بدبخت تر بودند همان !  اگر هم زیادی مرا اذیت کنی دندانهایت را در دهانت خرد می کنم منتها به شرطی که تعرفه های دندانپزشکی هم بالاخره جزو بیمه محاسبه گردند !! ولی قول می دهم تورا هرگز به قتل نرسانم !! چون  پول دیه ات را ندارم که بدهم !!! 

 محبوب من  ! اگر با من مهربان باشی من نیز با تو مهربان خواهم بود ،  شبها بعد از فراغت از کارهای روزانه و  رسیدن به خانه بوسه ای بر پیشانی ات خواهم زد و از زحماتت در طول روز در اجتماع و خانه تشکر خواهم کرد ( به علت اینکه خرجی در برنداره ! اگر بخواهم هر شب گل بخرم دیری نخواهد  پایید که ورشکست خواهم شد ! ) و به تو  عزیزم خسته نباشی خواهم گفت ، تورا در اوقات  مشخص به تفریح و گردش و سینما و رستوران خواهم برد تا به نام تو باشد و به کام من !!  و در لحظات تنهایی در آغوشت خواهم گرفت و  تورا خواهم بوئید ( برای اینکه الگوی مصرف عطر و ادکلنت را ببینم تا مبادا  خارجکی باشد و خرج اضافه برایمان بتراشی !! )  و خواهم بوسید و  .... !!! و از عشق تو سیراب خواهم شد و تو را هم از عشق خودم سیراب خواهم کرد.  

 خانمی من ! دلتنگ از  این دنیایی ؟ از نامهربانی ها شاکی هستی ؟پس چرا به زاناکس و فلوکسیتین و داکسی پین و آمی تریپ تیلین و  سایر داروهای ضد افسردگی و آرام بخش رجوع نمودی ؟ چه آرام بخشی بالاتر و بهتر از آغوش باز و گرم من ؟ آغوشم را برویت می گشایم تا در آغوش من آرام گیری و چنان  نوازشت می کنم تا سروتونین و اَنکِفالین و اَندروفین ها و GABA و  سایر مواد واسطه  شیمیایی مغزت که غرب زده ها و خود فروختگان بیگانه  !  آنها را نوروترانسمیتر می نامند آنچنان ترشح گردند که از گوشهایت هم بیرون زنند و دگربار تورا با داروهای شیمیایی کاری مباشد .    گیسوانت را  هم از هم باز می کنم  تا آنها را نوازش کنم و  ببویم تا نکند شامپوی خارجکی مصرف کرده باشی !! و فی الفور الگوی مصرفت را  به داخلی تغییر دهم ! که هم اقتصادی تر است هم بهتر ! بهتر از این جهت که همان رئیس جمهور خلاق و مهرورز در سخنی بس  گهربار ! فرموده ما می توانیم !!!!!!!  

معشوق من ! بدن گرمت را بر تن سردم  بفشار تا از گرمای وجود تو سردی تن من رفع شود و از زبانه شعله ور شده آتش عشق تو من نیز حرارت سوزناک  عشق را احساس کنم .  

 عزیز من ! بدان و آگاه باش که سلامت قلب من با پر بودن حساب بانکی من ارتباطی بس Basic و مستقیم دارد !! هرچقدر حساب یا حساب های بانکی من پر تر باشند من بشاش ترم و برون دهی قلبی در حد حیوانات سخت کوش ! دارم و بسی لپهایم گل می اندازد ! ولی چوبرعکس شود کار من هم زار شود !! پس محبوب قلب من ! تا جایی که می توانی با صرفه جویی و پرهیز از اسراف در زندگی عشقولانه مان در حفظ برون ده بالای قلب من بکوش !!  

 خانمی من ! سال شکوفایی و نوآوری ست ، من می خواهم تو نوآوری امسال من برای همه  باشی ... چه نوآوری بالاتر و بهتر از تو عزیزم ؟ آیا مجالی هست ؟ تو نیز بیا و خودت را در اختیار من قرار ده تا  من نیز در جهت شکوفایی تو بکوشم و تو را از فرش به عرش برسانم .  

  ای همه وجود من ! تورا بجای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم و تو را بجای همه روزگارانی که نزیسته ام هم دوست می دارم پس تو نیز مرا دوست داشته باش که اگر عشق زمینی ما پاک باشد همان عشق خدایی ست . می خواهم با تمام وجود فریاد بزنم که من عاشقم .......  عشق من یک عشق زمینی ست  ....... عشق آدم به آدم . 

نازنین من ! دوستت دارم از برای اینکه مرا خوب می شناسی و همان گونه که خود می خواهم بر من شناخت داری و همه چیزم را می دانی و مرا با آگاهی و شعوربالای هشتاد درصدخود انتخاب نمودی و می توانم براین وعده ام به اهل بیت و اقربا مبنی برآنکه هرگز به درب خانه دخترکی که نه او مرا دیده و می شناسد نه من او را  نخواهم رفت عمل نمایم .  

عزیزکم ! من افتخار می کنم که انتخاب تو بودم و تو نیز برخود ببال که تورا از بین صدها گل جداکردم و در سینه ام جشن عشقت را برپا کردم ،  آن هم در جایی که  دخترکانی هستند که در رویاهای شیرین و بچه گانه خود به سر می برند و دوست دارند همه کس همه چیز را باهم داشته باشند که نه من این گونه هستم نه هیچ کس دیگر  اما تو سخت گیری و رویاپردازی  نکردی و کلاس بیهوده نیز برای من نگذاشتی و  مرا انتخاب نمودی  که مرا بسی مایه خوشحالی ست  و من باید هیچ گاه تو را از این انتخابت پشیمان نکنم و تو نیز  همواره ثابت کن که من بهترین انتخاب را کرده ام. 

  و در آخر ای عشق من ! بدان و آگاه باش که :  

  ترا چشم در راهم  

  پی نوشت شماره 1 : چرا این جوری ِنگام می کنید ؟!! چیه ؟!! به ما نمی آد از این حرفها بزنیم؟!! آخه چرا ؟!!! بابا مگه من آدم نیستم ؟!!!!!!!! 

 پی نوشت شماره 2 : حتی اگه خودتون رو خیلی عقل کل هم بدونید و تا فرداصبح  هم فکر کنید بازم هیچی متوجه نمی شین !!  به عنوان نویسنده این مطالب توصیه می کنم خودتون و ذهنتون رو بی جهت خسته نکنید !!! تا زمانی که خودم نخوام هیچ کس نمی تونه از کارهای من سر دربیاره !! سیاست های من از سیاست های  انگلیس و آمریکا هم پیچیده تره !!

  پی نوشت 3 : می خواستم اسم مطلب این هفته رو بگذارم شوک 360 ژول با اپی نفرین !!ولی بعدش پشیمون شدم ! اسم دیگه ای رو هم که روش فکر کردم دفیبریلاسیون و اعلام  ختم احیا ؟بود !!! درنهایت فکر کردم اسمی که می بینید مناسب تر و عامیانه تره !  

پی نوشت 4 :  هر گونه تغییر وضعیتی رو از مجردی تکذیب می کنم ! خواستم پیشاپیش بگم کسی الکی حرف نزنه و تبریک نگه !! خواهشاً حرف تو دهن ما نذارین !   

   نکته بهداشتی پزشکی :  

 

یکی از راههای خوب پیشگیری از یبوست بخصوص تو بچه ها اینه که یک ربع بیست دقیقه بعد از صرف غذا رفت تو WC نشست و سعی در دفع کرد ، سعی کنید این کار بخصوص تو بچه ها بشکل یه عادت در بیاد .    

  نکته تغذیه ای : 

 

 شکر سفید علاوه بر ضررهایی که برای بیماران دیابتی داره برای بیماران کبدی هم مضره و کار سلولهای کبد رو بهم می زنه پس چایی شیرین که می خواین بخورین توش حداقل شکر ممکن رو بریزین .  

  نکته دارویی :  

 

خانم های شیرده ای که بنا بر هر دلیلی ناچارند دارو مصرف کنند حداقل اول شیر بچه رو بهش  بدن و بعدش دارویی  رو که می خوان  مصرف کنند  و حتما هم  از پزشک اجازه گرفتند دیگه ؟! رو مصرف کنند .    

  پاسخ به پرسشهای شما : 

بهار خانم عزیز ، در ارتباط با تست های بارداری باید عرض کنم که بطور کلی ما دو جور تست داریم یکی تست های آماده ای که تو داروخانه ها می فروشند ( مثل baby chek ) که برحسب نوع کارخانه سازنده ممکنه دستورات متفاوتی داشته باشند که باید به اون دستورات عمل کنید ولی در مجموع ممکنه انواع ناخالص و نامرغوب  هم داشته باشند و چندان نظارت دقیقی هم رو این تست ها نیست  و به نظر من اعتماد کردن  بهشون چندان عاقلانه نیست . یکی هم تست های خود آزمایشگاه ها که اگه ادرار قراره آزمایش بشه معمولا دو نوع هستند یکی تست های قدیمی تر که  در غلظت های بالاتر از 200 واحد هورمون بتا  که از جفت ترشح می شه مثبت می شن و معمولا ده دوازده روز بعد به تعویق افتادن پ ر ی و د هم این اتفاق می افته یکی هم تست های جدیدتری که در غلظت 25 واحد هورمون بتا مثبت می شن و معمولا هم بعد پنج از به تعویق افتادن پ ر ی و د مثبت خواهند شد ، بطور کلی این تست ها کیفی هستند و باید با آزمایش خون و سنجش هورمون بتا در خون از نظر کمی تایید بشن . تو ادرار رقیق و عفونت های ادراری هم ممکنه جوابی که می خوایم رو ندن بنابراین اگه قراره ادرار آزمایش بشه  بهترین نمونه ادرار صبحگاهی هستش  ، در ضمن اگه چند روز اول حاملگی باشه ( یعنی قبل اون  پنج روز)   ممکنه در عین بارداری سطح هورمون پایین تر از 25 واحد باشه و تست منفی بشه .  

* من یه خواهشی از همه دوستانی که از من سوال دارند دارم ، اگه امکان داره سوالات خودتون رو ترجیحاً مستقیماً به ایمیل majid1982ar@yahoo.com  بفرستید این بهترین راهه ، سوالات فوری رو می تونید با همون ID تو یاهومسنجر درمیون بگذارین و باقی سوالاتی رو هم که اینجا می گذارید حتما با ذکر راه ارتباطی مثل ایمیل مطرح کنید و فقط هم بین پنجشنبه صبح تا جمعه غروب باشه چون جمعه شب مطالب هفته آینده وبلاگ بسته خواهد شد و من شرمنده شما می شم ، خواهش می کنم این سیستم رو رعایت بفرمایید چون از این به بعد با این سیستم جلو خواهیم رفت . 

 درمانگاه :  

مادری پسر بچه اش رو که دو سال و نیم هم بیشتر  سن نداره می آره درمانگاه پیش شما از کف پای صاف بچه اش خیلی نگران و ناراحته ، شما چه می کنید و چه پیشنهادی دارید ؟ ( سوال امتحانی پره انترنی و دستیاری ) 

 در جواب سوال باید بگیم که هیچ اقدام خاصی نیاز نیست و به مادر اطمینان ( reassurance ) می دیم . کلا صافی کف پا رو به رژید rigid و فلکسیبل flexible  و مادرزادی و اکتسابی  تقسیم می کنند  . زمانی ما اصطلاح flat foot یا pes planus یا همون کف پای صاف رو به کار می بریم که قوس طولی نرمال پا یا نباشه یا کم شده باشه . ممکنه همراه کف پای صاف  یه سری ناهنجاریهای آناتومیک ( یعنی مربوط به ساختمان ) پا هم وجود داشته باشه. قوس طولی پا ممکنه تا ده سالگی هم بطور کامل تشکیل نشه و بعد از اون هم تو ده تا بیست درصد افراد بالغ یه جورایی یه کف پای flexible  وجود داشته باشه .

 معمولا هم علامتی نداره  ولی اگه طرف زیادی راه  بره یا واسته یا کفشش ناجور باشه و همین طور وزنش دیگه  زیادی  زیاد باشه علامت دار می شه  . تفاوت کف پای   صاف فلکسیبل ( pes planus  flexible  ) با کف پای صاف rigid ( یه جورایی همون سخت  یا با عضلات سخت  ناحیه  معنی می ده ) هم اینه که اگه فرد واسته و کف پاش رو زمین باشه و ما با انگشت هامون انگشت شست پاش رو بالا بیاریم  و این طرف و اون طرف بگیریم می بینیم که یه جورایی اون قوس طولی کنار پاش برقرار می شه ! که به تست بالا آوردن انگشت جک هم معروفه .  

تو کف پای صاف  برای زیر سه سال که اصلا هیچ درمانی لازم نیست ، از سه تا نه سال اگه علامتی در کار نباشه بازم نیازی به مداخله نیست ولی تو علامت دارها کفی طبی با گوه پاشنه کفش در سمت داخل تجویز می شه و تو موارد سنی بالاتر  بازهم فقط  تو علامت دار ها قالب گرفتن و اصلاح ساختار آناتومیک ناحیه توصیه می شه و و خیلی کم پیش می آد که کار به جراحی بکشه . 

  تحمل زندگی سخت است ولی نباید چنین وضعی را اقرار کرد ( نیچه )