وزیر بی اختیار

به نام خدا


امروز مجلس با کنار گذاشتن وزیر بی اختیار اقتصاد نشان داد که فقط وزیر اقتصاد قانونی را به عنوان پاسخگو به رسمیت می شناسد نه وزرای اقتصاد در سایه و پشت پرده را !!


قابل توجه وزیر بعدی اقتصاد که از ابتدا با استقلال عمل نگذارد وزرای در سایه و غیر پاسخگوی اقتصاد زمینش بزنند !

/ 0 نظر / 130 بازدید