ازماست که برماست !!!

به نام خدا
در شرایطی که جنگ اقتصادی با عملیات سنگین روانی بر علیه " ایران "  آغاز شده عده ای " ایرانی نما " برای کسب سود بیشتر در بازارهایی مثل ارز ، سکه ، خودرو و موبایل، ناآگاهانه در حال کمک به طراحان این جنگ و تیشه زدن بر ریشه مردم و اقتصاد هستند . وقتی خود ایرانیان بر خودشان رحم نمی کنند از دیگران چه توقعی داریم ؟!!! با حفظ آرامش و کمک به دولت و پرهیز از گرفتارشدن در جنگ روانی -اقتصادی آغاز شده بر علیه مان می توانیم از این دوره بحران عبور کنیم بشرطی که خودمان واقعا بخواهیم و بجای منافع شخصی به منافع ملی هم فکر کنیم .... خلاصه از ماست که برماست !

                                       


/ 1 نظر / 98 بازدید
sejjjil

طیب نیا چیکار میتونه بکنه؟