ضرورت اصلاح گزینش ها

به نام خدا

 

 

آیا تا بحال صورتتان را با تیغ تراشیده اید ؟


تعداد نمازهای قضا شده تان در طول سال به عدد ؟


آیا سال خمسی دارید ؟


آیا در خانه تان ماهواره دارید ؟


نام مرجع تقلیدتان را بگویید ؟


حجاب اقوامتان چگونه است ؟


آیا کسی از اقوام شما در خارج از کشور زندگی می کند ؟


در شک بین رکعت سه و چهار نماز باید چه کرد ؟


ام المومنین چه کسی بود ؟ سقیفه بنی ساعده و روزمباهله را توضیح دهید .


تفاوت ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه چیست ؟


از اقوام شما کسی سابقه محکومیت دارد ؟


در ارتباط با انتخابات 88 و سران فتنه توضیح دهید ؟


استبراء چیست ؟


آیا نماز جمعه و جماعت می روید ؟


آخرین راهپیمایی که در آن حضور داشتید چه زمانی بود ؟ و ....ملاحظه فرمودید ! اینها سوالاتی هستند که در گزینش های جمهوری اسلامی ایران مطرح و افراد بر مبنای آنها گزینش می شوند ! سوالاتی که بسیاری از آنها خود خلاف شرع و قرآن و قانون اساسی و مصداق تجسس که در قرآن صریحاً از آن نهی شده ( ولاتجسسوا ... سوره حجرات آیه 12 ) و تفتیش عقاید ( نهی از آن در اصل 23 قانون اساسی ) و تحمیل عقاید و ... هستند که توسط مدعیان دینداری و اسلام مطرح و بر ادامه این وضعیت هم همچنان پافشاری می شود .


هدف از این سوالات هم نه " اصلح گزینی " و نه " نخبه گزینی " بلکه " همفکرگزینی " می باشد ، یعنی تمام هدف و هم و غم طراحان سوال در گزینش ها این است که چون ما شاخص تدین هستیم پس کسی که مثل ما فکر نمی کند و نیست نباید از غربال ما عبور کند و وارد سیستم شود ، تفکرمردودی که نه هدف انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و نه با قرآن و شرع مقدس و قانون اساسی سازگار است و افراد را وادار می کند با چند دقیقه تظاهر و ریا و همرنگ شدن با سوال کننده گزینش براحتی سیستم را دور زده و از همان ابتدا با نفاق و دو رویی وارد سیستم شده و سلسله مراتب را طی کنند ... حال با چنین سیستمی شما توقع دارید وضعیت مدیریتی و تصمیم گیری کشور چگونه باشد ؟!! وقتی نخبگان و افراد صالح و لایق ، شایسته و کاردان واقعی با این سیستم غربالگری امکان ورود به چرخه مدیریت و تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور را ندارند شما چطور توقع بهبود اوضاع کشور را دارید ؟!!


امروز ما با شرایط فعلی کشور ، برای برون رفت از وضع موجود چاره ای جز اصلاح سیستم گزینش کشور باهدف استفاده از همه ظرفیت های انسانی کشور با هر فکر و سلیقه و گرایشی و وارد کردن نخبگان "واقعی " به سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور نداریم .


امروز ، اصلاح گزینش ها نه فقط " اصلاح نظام " بلکه " نجات اسلام " است ، از واپس گرایی و تحجر و قشری گرایی .... تا دایره گزینشی کشور وسعت پیدا نکند و تنگ نظری های بنام دین و اسلام رفع نشوند و نخبگان واقعی وارد سیستم نشوند انتظار بهبود اوضاع کشور ، انتظاری عبث و بیهوده است .


خدا ان شاءلله همه ما را براه راست هدایت کند و اسلام " واقعی " را هر چه زودتر نمایان سازد و جایگزین این اسلام تحریف یافته کند .


/ 0 نظر / 119 بازدید