درست لباس پوشیدن !!

 

 

 

به نام خدا

 

 

پنجشنبه هفدهم آبان ماه 1386

 

 

این روزها خیلی آرومم 25.gif، نمی گم تو درونم استرس ندارم ، برعکس در حال حاضر از صبح تا شب سرشار از استرسم 19.gif!! ولی در عین استرس یه آرامش خاصی هم دارم 06.gif.شاید هیچ وقت تو عمرم این قدر آروم و بی خیال نبودم ولی خب یه قراری با خدا گذاشتم که تا جایی که مربوط به من می شه هر کاری از دستم برمی آد انجام بدم و بقیه رو بسپارم به خودش و هرچی پیش اومد بپای حکمت و مصلحتش بنویسم و قبول کنم 28.gif...... شاید هم یه جور آرامش قبل از طوفان باشه ، روزها و ماههای خیلی سخت و پر استرسیدر پیش دارم، روزها و ماههایی که هم می تونند خیلی موفق و شیرین و بر وفق مراد باشند هم برعکس تلخ و استرس زا ، قضیه سربازی و معاف شدن یا نشدنم و اینکه اگه ادامه تحصیلم مثل همین طرح پزشکی از لیسانسیا ارشد علوم پزشکی درست شد و تو جریان معافیت بودم دوباره مثل دوبار گذشته بازی در نیارن وبالا پایین و این اتاق اون اتاقو اذیت نکنند ،طرح پزشکی از لیسانسو احتمال اینکه مسئولین دوبارهاز اون تصمیم ها بگیرن و هرکسی رو واردش کنند الا اون کسانی که واقعا حقشونه و حق رو به حق دار نرسونند کهکم همنیستو همین الانش هم یه دختر لیسانسه مثلا زیست شناسی یا علوم آزمایشگاهی یا پرستاری یا همین بهداشت عمومی خودمون که 4 سال راست رفته راست اومده کیف و کلاسورش رو برداشته صبح رفته دانشگاه عصر برگشته فقط کاملا غیرمنفعلانه جزوه خونده و نمره و در نهایت مدرک گرفته بدون هیچ کار علمی وپژوهشی و حتی علاقه خاصی تو زمینه پزشکی چون مشکل سربازی نداره ازمن که از بدو ورودم تو دانشگاه علوم پزشکی چندین سال کار علمی و پژوهشی و اجتماعی تو زمینه پزشکی کردمجلوتره 02.gif!!! چون ممکنه سر همین سربازی تو ورود به این طرحبازی دربیارن ، امتحان ارشد سال دیگه وزارت بهداشتواینکه می تونم توش شرکت کنم یا می خوره به سربازیم اگه معاف نشده باشم یا وارد این طرح نشده باشم ، مسائل شخصی مربوط به زندگی آینده ام از پیدا کردن یه کیس مناسب گرفته تا مسائل مربوط به زندگی و فراهم کردن شرایط ایجاد یک زندگیو خلاصه خیلی چیزهای دیگه که هر کدومشون به تنهایی تازهبه اضافه مرگ عموم وپدرم تو سال گذشته برای از پا در آوردن یه جوون کافیه و بهشون که فکر می کنم دلم می خواد فریاد بکشم یا سرم رو بکوبم به دیوار32.gif!!و خیلی از نظر عصبی و روحی بهمم می ریزماما تصمیم گرفتم محکم وایسم ، چون اگه امروز بخوام ضعف نشون بدم و کم بیارم پس فردا از عهده یه زندگی نمی تونم بربیام و تکیه گاه کس دیگه ای باشم ، من آدمی نیستم که جا بزنم و میدون رو خالی کنم و همیشه تا جایی که از دستم بر می اومده وایستادم و جنگیدم و به خودم متکی بودم و هیچ وقت به دست کسی نگاه نکردم و به امید کس دیگه هم نشستم ، البته همچنان تو این راه دشوار یه همراه کم دارم 01.gif ولی بهر حال امروز هم باید محکم باشم و یه مقدار هم بی خیال باشم و زیاد بهشون فکر نکنم تا شاید فرجی شد ، یه حسی مرتب بهم تو وجودم فریاد می زنه که فقط باید صبر کنم ....... صبر ...... صبر ....... صبر ، ولی اگه همه چیدرست بشه خیلیعالی می شه... خیلی خیلی عالی می شه25.gif ! دوست دارم خدارو با یه انگیزه و نشاط درست و حسابی اون جوری که دلم می خواد عبادت کنم01.gifو از عبادت خدا لذت ببرم 08.gif نه اینکه سرنماز هم فکرم پی سربازی و پزشکی از لیسانس و ادامه تحصیل و کار و زندگی و غیره !باشه ، کاش خدا حداقل یکی از اینها رو درست کنه ..... ای کاش!

 

 

 

 

دوشنبه هفته پیش برای بازدید از یک نمایشگاه خیریه برای بچه های سرطانی محکرفته بودم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،موقع برگشتطبق معمول 04.gifصبر کردم اتوبوس بلیتی بیاد تا سوار بشم ، اصولا تا زمانی که مجبور نباشم و فورس ماژور نباشه نه سوار ماشین می شم نه حتی اتوبوس خصوصی !! یا اتوبوس بلیتی و مترو یا پیاده 15.gif!ولی چشمتون روز بد نبینه راننده وسط اتوبان همت و مدرسچنان گاز می داد و بدجور می رفت و چند بار نزدیک بود بره رو ماشین های دیگه42.gif !! با خودم گفتم اگه تا هفت تیر سالم برسم 20.gif!!! از این به بعد که گذرم به اونجا افتاد با اتوبوس خصوصی حتی تا ونک هم شده می رم اما سوار این دولتی های خط میدون صنعت – هفت تیر دیگهنمی شم 34.gif!!!چون چند بار هم که قبلا از همون جا سوار شده بودم همین قضیه تکرار شده بود! پارسال دی ماهغروب که از کنگره بهداشت خانواده برمی گشتیم علاوه بر سرعت غیرمجاز ، اتوبوس اون قدر مسافر سوار کرده بود که کج شده بود03.gif !!!!! باور کنین من اگه همین الان بدون گواهینامه پراید داداشم رو وردارم بیام تو خیابون از 80 درصد راننده های فعلی تهران بهتر رانندگی می کنم30.gif ! مامانم هم می گه که چون تو خیلی احتیاط می کنی اگه بخاطر ضعیفی چشمت نبود و گواهینامه می گرفتی راننده خوبی می شدی09.gif ، واقعا هم همین جوره چون تو همون جلسات آموزشی آموزشگاه رانندگی هم که پشت فرمون بودم خیلی با احتیاط و از تو لاین خودم می رفتم ولی پشت سرم اتوبوس و مینی بوس و پژو و غیره بوق می زدن که سبقت بگیرن 47.gif!!تا فروردین امسال که اجبارادنبال رانندگی نرفته بودم زمانی که تو ماشین می نشستم چندان به رانندگی دیگران دقت نمی کردم اما بعدمطالعه آیین نامه و پشت فرمون نشستن الان که دقت می کنم می بینم که چقدر با عرض شرمندگی و بلا نسبترانندگان بسیار بی شعور و بی فرهنگ و بی شخصیتی 14.gifداریم که با کمال وقاحت آیین نامه رو رعایت نمی کنند که هیچ یک چیزی هم طلبکار هستند !! انواع سبقت از راست !!!!! سرعت غیر مجاز ، لایی کشیدن !!! تو هرجایی غیر ازبین خطوط حرکت کردن! ،عدم استفاده از راهنما !! بی توجهی به عابرین پیاده و خیلی خیلی موارد دیگه که واقعا اینهمه بی فرهنگی و بی شعوری یکجا باعث تاسفه ! غروب عید فطر که از بهشت زهرا برمی گشتیم یه جا داداشم از یه اتوبوس سبقت از راست گرفت که سرش داد زدم 45.gifو از اون به بعد که من کنارش می شینم بیشتر احتیاط می کنه و حداقل دیگه جرات سبقت از راست گرفتن نداره04.gif و می گه تو باید دوتا درجه بگذاری روشونه هات وایسی تو خیابون25.gif!!واقعا تو حسرت این موندم که یک بار بیام خیابون ببینم همه دارن تو لاین خودشون می رن به خدا 14.gif20.gif20.gif!!!!

 

 

 

 

من واقعا موندم چرا بعضی ها موقعی که از خونه می آن بیرون اصلا متوجه نیستند که محیط اجتماع و بیرون با داخل خونه شون خیلی فرق داره 07.gif!!هرجور دلشون بخواد رفتار می کنند و هر جور دلشون بخواد می پوشند ( آقایون رو می گم )انگار نه انگار که شونصد جفت چشم داره نگاهشون می کنه26.gif!! صبح زود اگه تو اتوبوس یا حتی خیابوندقت کرده باشین اکثرا یا خواب آلود هستند یا دهنشون رو اندازه تونل رسالت ! باز کردن خمیازه می کشند19.gif !!!یادرست و حسابی دست و صورتشون رو َنشستند47.gif !!!! و از همه بدتر طرز لباس پوشیدنشونه13.gif!! من معمولا دوبار تو طول هفته لباس های بیرونم رو عوض می کنم با ذکر این نکته که من نمی تونم فقط یه تعویض لباس یایه شلوار داشته باشم چون اگه قرار باشه تغییری ایجاد بشه باید کل یوم !!! 03.gif( به قول سرمربیحالا دیگه سابق تیم ملی فوتبال ! ) لباسهام حتی تا جوراب و کفشم هم عوض بشه16.gif !!!چون باید حتما یه هماهنگی و تناسب رنگی بین همه شون باشه و نمی دونم درسته یا نه اما اخلاقم این جوریه دیگه !! حتی تو خونه هم این جوری هستم و نمی تونم جلف مثل شلوارک !! یا حتی مثلا ناهمگون بپوشم .متاسفانه بعضی ها اصلا رعایت نمی کنند و هرچی دم دستشون بیاد می پوشند 14.gif!! مثلا طرف شلوار طوسی پوشیده و روش Over قهوه ای !!یا از همه بدتر یه عرق گیر رکابی یا آستین دار پوشیدن که اززیر پیرهن کاملا هویداست !( چیزی که من بهش آلرژی دارم و دلم می خواد برم بکوبم تو سر طرف02.gif14.gif!! ) اصلا قبل بیرون اومدن از خونه جلوی آینه یه کنترل نمی کنندببینند همه چیز مرتبه و تناسب برقراره یا نه 07.gif!!!!!به شخصه هیچ موقع کت تک نخریدم و نخواهم خرید چون اصلا نمی تونم قبول کنم مثلا شلوار مشکی بپوشم با کت تک مثلا طوسی !!!و همیشه اگه ست ست نبودم اما چه تابستونی چه زمستونی نزدیک به ست پوشیدم و غیر این نمی تونم عمل کنم و یه جورایی احساسخیلی ناخوشایندی بهم دست می ده!!برام این مسئله لباس پوشیدن و مناسب و درست و مرتب پوشیدن خیلی خیلی اهمیت داره و نمی دونم چرا برای بعضی ها اصلا مهم نیست چی می پوشند !! فقطبراشون مهم اینهکه یه چیزی تنشون باشه21.gif !!!!!!

 

 

 

 

نکته بهداشتی پزشکی :

 

 

 

 

@ پیامبر گرامی اسلام فرمودند : خداوند حنیفیت یعنی پاکیزگی را بر ابراهیم ( ع ) در ده چیز قرار داده که پنج مورد در سر و پنج مورد در بدن قرار دارد ، در سر کوتاه کردن سبیل ، ریش ، اصلاح و مرتب کردن موی سر ، مسواک کردن و در بدن زدودن موهای زائد ، ختنه کردن ، ناخن گرفتن ، غسل جنابت کردن و پاکیزه ساختن بدن با آب و شستشوی فراوان .

 

 

 

@ عزیزانی که دکتر براشون آزمایش تیروئید نوشته بهتره موقع انجام این آزمایش ناشتاباشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته تغذیه ای :

 

 

@ خانم های باردار ممکنه اواخر بارداری دچار خارش بشن , علت این خارش کمبود مسهستش ، تو سبزیجات و گوشت و مغزگردو مس خوبی وجود داره که مصرف متعادل اونها می تونه این نیاز رو برطرف کنه ، خورشت فسنجون و کله جوش هم که توشون گردو استفاده می شه از جمله غذاهای مس دار ما ایرانی هاهستند ولی اگه زیادی توشون مرغ و گوشت بکار بره بخاطر آهن موجود تو اونها ممکنه مس موجود تو غذا کم بشه .

 

 

@ تو کسانی که سرما خوردن یا زیاد سرما می خورن تجویز ویتامین های گروه B مثل شربتB complex( ب کمپلکس ) یک تا سه قاشق مرباخوری در روز می تونه مفید باشه.

 

 

 

 

 

نکته دارویی :

 

 

@ سفیکسیم Cefixime برای بالغین معمولا به دوشکل دارویی 200 میلی گرمی و 400 میلی گرمی موجوده ، معمولا 200 میلی گرمی هر 12 ساعت یک بار تجویز می شه اما 400 میلی گرمی باید هر 24 ساعت یک بار تجویز بشه چون اگه هر 12 ساعت یک بار تجویز بشه ممکنه برای بیمار مشکلات گوارشی ایجاد کنه ، سفیکسیم برای سینوزیت ، عفونتهای تنفسی و ادراری و ... تجویز می شه .

 

 

@ خانم های عزیزی که برای روشن کردن پوستشون کرم هیدروکینون استفاده می کنند یا از کرم های روشن کننده که اکثرا هیدروکینون دارند استفاده می کنند توجه داشته باشند بهترین زمان مصرف این جور کرم ها شب هاست .

 

 

 

 

 

 

مورد – بالین :

 

 

آقای 55 ساله ای که مبتلا به دیابت ملیتوس تایپ 2 هم هستش پیش دکترش می ره و بعد معاینه ، دکتر براش درخواست یه آزمایش عمومی می کنه تا وضعیتش رو ارزیابی کنه ، تو U/A یا آنالیز ادرار این عزیزتعداد WBC ( گلبولهای سفید)حدود 22-20 و RBC ( گلبولهای قرمز)حدود12- 10 گزارش می شه اما این آقا هیچ شرح حالی از سوزش ، تکرر ، بی اختیاری یا فوریت ادرارنمی ده ، با این بیمار که از یه طرف علائم UTI یا عفونت ادراری رونداره اما آزمایشش چیز دیگه ای رو می گه و از یه طرف مرض قند هم داره چه باید کرد ؟

 

 

این عزیز ما مبتلا به باکتریوریآسیمپتوماتیک (بدون علامت) هستند که باکتری یا میکروب تو ادرارشون دیده می شه اما علامت و نشانه ای دال بر عفونت ندارن ! معمولا باکتریهای ِگرَم منفی مثل آنتروباکتریاسه ها ، سودومونا و آنتروکوک عامل این مسئله هستند .سن بالا ، دیابت ، بارداری ، انسداد ادراری ، نقص در ساختمان ادراری تناسلی (آنومالی آناتومیک) و گذاشتن کاتتر ادراری بخصوص اگه ثابت باشه و دستکاری اورولوژیک توسط متخصص اورولوژی از جمله علل مساعد کننده هستند و تقریبا موارد درمانی هم باید محدود به همین عده بشه و تو یه آدم سالم و بدون م

/ 0 نظر / 5 بازدید