نمایندگانی دغدغه مند !

به نام خدا


در اینکه رئیس دولت باید بطور مداوم و نه با سلام و صلوات بیاید و به مردم و مجلس پاسخگو باشد و گزارش بدهد تردیدی نیست و در اینکه نمایندگان مجلس هم باید به فکر مشکلات مردم و کشور باشند بازهم تردیدی نیست ولی اینکه در یک موضوع برخورد دوگانه و جناحی و خطی باشد قابل قبول نیست .


نمایندگان سوال کننده امروز از رئیس جمهور که شعار دغدغه مشکلات مردم را دارند و بسیاری از آنها سال 90 و 91 هم مسئولیت داشتند اگر صداقت دارند بیایند بگویند آن موقع چه کردند و چرا پای سوال از رئیس جمهور وقت را امضاء نکردند ؟!!!

/ 0 نظر / 142 بازدید