عیدانه کتاب !!!

به نام خداامروزه طرحی در کشور باب شده تحت عنوان " عیدانه کتاب " که تشویق می کنه شما بجای پول و کالا و سکه و عطر و اسپری و ... به عزیزانتون کتاب عیدی بدین که هم کالای فرهنگی محسوب می شه و هم کمک به ارتقای فرهنگ و معلومات جامعه می کنه ! .
این کار رو من سالها پیش ( نیمه اول دهه هشتاد ) یعنی قبل از اینکه در جامعه بشکل یک طرح فرهنگی که امروزه تبلیغ می شه در بیاد در خانواده اجرا می کردم !! یعنی یه کتاب کمک آموزشی برای سال تحصیلی بعد بچه ها ( که عمدتاً هم ریاضی بود ! ) تهیه می کردم و بعد کادو کردن موقعی که برای عیددیدنی تشریف می آوردند اهداء می کردم!!! .حالا نتیجه چی بود ؟!! نتیجه این بود که بعد باز کردن کادو ، قیافه های همه درهم می رفت و لب و لوچه ها آویزون می شد !!! در نتیجه ما هم که دیدیم فرهنگ سازی و کار فرهنگی به ما نمی آد رفتیم سراغ همون کالاهای غیر فرهنگی برای عیدی دادن !!!! . 


/ 0 نظر / 81 بازدید