حاجی بابایی و روغن ریخته !!!

به نام خدا
حاجی بابایی رئیس فراکسیون اصولگرایان در اعتراض به " وضع موجود "  کاندید ریاست مجلس شد اما بعد ازکسب فقط 54 رای روغن ریخته را نذر امامزاده کرد و در حمایت از همین " وضع موجود ( لاریجانی ) " از رقابت در دور دوم کنار کشید !!!


/ 0 نظر / 158 بازدید